بازدید از کانال نیکمهر در تلگرام
021-91035367 شماره تماس
تلگرام: @nikmehrsupport

مشتریان ما سرمایه ما هستند
تعداد کاربران فعال: 38837
تعداد ویروس قادر به شناسایی:
23981 عدد

لایسنس نود 32

خرید لایسنس نود 32


نیکمهر چه چیزی در اختیار من میگذارد؟
کدام نسخه ها فعال می شوند؟
لایسنس چند کاربره چیست؟
نیکمهر برای دفاتر و شرکت ها چه راهکاری دارد؟
لایسنس ها بعد از تغییر ویندوز قابل استفاده هستند؟
آیا فروشنده خدمات رایانه ای هستد؟ میتوانید با نیکمهر همکاری کنید.

سه ماهه

14,900تومان
  تعداد کاربر:
  تک کاربره 14,900 تومان
  2 کاربره 22,000 تومان
  3 کاربره 27,000 تومان
  4 کاربره 33,000 تومان
  5 کاربره 37,000 تومان

شش ماهه

23,000 تومان
  تعداد کاربر:
  تک کاربره 23,000 تومان
  2 کاربره 34,500 تومان
  3 کاربره 41,000 تومان
  4 کاربره 50,000 تومان
  5 کاربره 57,000 تومان
به همراه هدیه

یک ساله

34,900 تومان
  تعداد کاربر:
  تک کاربره 34,900 تومان
  2 کاربره 52,000 تومان
  3 کاربره 63,000 تومان
  4 کاربره 76,000 تومان
  5 کاربره 87,000 تومان
به همراه هدیه

دو ساله

52,900 تومان
  تعداد کاربر:
  تک کاربره 52,900 تومان
  2 کاربره 79,000 تومان
  3 کاربره 95,000 تومان
  4 کاربره 116,000 تومان
  5 کاربره 132,000 تومان

* لایسنس یک ساله یا دو ساله علاوه بر به صرفه بودن در قیمت دارای یک لایسنس هدیه مخصوص نسخه موبایل هم می باشند!